Nghiên cứu mới cho thấy phạm vi phát triển của ba loại cây trồng quan trọng về kinh tế – bơ, hạt điều và cà phê – sẽ trải qua những thay đổi đáng kể theo các kịch bản ấm lên vừa phải vào năm 2050.

3 Loại Cây Có Giá Trị Kinh Tế Cao Bị Ảnh Hưỡng

Cây Bơ, hạt điều và cà phê đều là những cây có giá trị kinh tế cao được trồng chủ yếu ở các nước nhiệt đới. Tiến sĩ Roman Grüter, một nhà khoa học môi trường tại Đại học Khoa học Ứng dụng Zurich, Switzerland, ngoài giá trị kinh tế cao, ba loại cây trồng này còn đóng góp đáng kể vào sinh kế của nông dân sản xuất nhỏ trên khắp thế giới.

=> Xem thêm: Hạt Điều Bình Phước

Các Vùng Trồng Trọt Cây Sẽ Không Còn Phù Hợp

Cụ thể, nghiên cứu mới của Đại học Khoa học Ứng dụng Zurich, Switzerland chỉ ra rằng một số vùng sản xuất cà phê, hạt điều và bơ hiện nay có thể không còn phù hợp với việc trồng những loại cây này và mọt số loại cây khác có giá trị kinh tế cao trong vòng vài thập kỷ tới do hiện tượng nóng lên toàn cầu. Các nhà nghiên cứu kết hợp dự báo về biến đổi khí hậu và các yếu tố đất đai để lập mô hình mức độ phù hợp của các vùng khác nhau cho việc trồng cà phê, hạt điều và bơ vào năm 2050. Phân tích cho thấy rằng tất cả các vùng sản xuất cà phê chính đều phải đối mặt với sự suy giảm tính phù hợp. Việc thay đổi khí bao gồm Brazil, Việt Nam, Indonesia và Colombia.

=> Xem thêm: Cây Điều Được Trồng Nhiều Ở Đâu Tại Việt Nam?

Vùng Trồng Cụ Thể Của Từng Loại Cây Trồng Bị Ảnh Hưởng

Đối với cây điều thì các vùng trồng chính như Ấn Độ, Bờ Biển Ngà và Benin được dự đoán sẽ trở nên kém thích hợp hơn, trong khi các vùng trồng bơ bao gồm Cộng hòa Dominica, Peru và Indonesia đều sẽ bị ảnh hưởng. Đối với cả ba loại cây trồng, các vùng trồng trọt thích hợp có thể mở ra ở độ cao và vĩ độ cao hơn, đặc biệt là đối với hạt điều và bơ. Mỹ, Argentina, Trung Quốc và các nước ở Đông Phi được dự đoán sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Nghiên cứu chỉ ra rằng thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ cần thiết ở nhiều vùng sản xuất chính, với các biện pháp giảm thiểu nguy cơ bao gồm thích ứng trong chọn giống cây trồng và quản lý theo địa bàn cụ thể.

=>Xem Thêm: Hạt Điều Giá Sỉ Gốc Xưởng Hạt Điều Không Trung Gian