Hạt điều thô (còn được gọi là RCN, Hạt điều còn vỏ, tiếng Anh: Raw Cashew Nuts) là tên của hạt phụ của quả điều. Quả táo điều chiếm 90% quả, chỉ có 10% là hạt Điều thô.  Vì vậy cứ 8 – 10 tấn trái điều thì ta sẽ thu về khoảng 1 tấn hạt điều thô.

Trong một hạt điều thô có chứa 30% nhân điều và 70% vỏ hạt điều. Thông thường trong sản xuất hạt điều thì 1 tấn hạt điều thô có thể chế biến được 250-300 kg nhân điều và 700-750 kg vỏ điều. Trước đây, chỉ có hạt điều thô (RCN) và hạt điều nhân (nhân điều) là được sử dụng làm sản phẩm thương mại trong ngành điều Việt Nam, còn vỏ hạt điều được coi là phế thải. Nhưng ngày nay, vỏ hạt điều được sử dụng để sản xuất dầu vỏ hạt điều CNSL (chất lỏng từ vỏ hạt điều), một nguyên liệu thô được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác, mở ra thị trường hàng trăm triệu đô la mỗi năm.  Theo tiêu chuẩn Việt Nam thì hạt điều thô Bình Phước có số lượng không quá 200 hạt/kg. Tỷ lệ thu hồi hạt điều Bình Phước từ 30% trở lên.

Showing all 4 results