Tanzania, tên chính thức là Cộng hòa Thống nhất Tanzania là một quốc gia ở Đông Phi trong khu vực Hồ Lớn Châu Phi. Nền kinh tế Tanzania chủ yếu dựa vào nông nghiệp, chiếm 24,5% tổng sản phẩm quốc nội, cung cấp 85% kim ngạch xuất khẩu và chiếm một nửa lực lượng lao động có việc làm. Tanzania là một trong những nhà sản xuất hạt điều lớn nhất ở châu Phi, với xuất khẩu cung cấp 10-15% ngoại hối của Tanzania. Đất nước này là quốc gia trồng điều lớn thứ tám trên thế giới và đứng thứ tư ở châu Phi.

Hạt điều được trồng ở đâu tại Tanzania?

Khoảng 90% diện tích hạt điều được trồng ở ba vùng Mtwara, Lindi, Ruvuma và Pwani. Vùng Mtwara (327.281 ha; 47,0%) có diện tích trồng điều lớn nhất, tiếp theo là Lindi (207.951 ha. 29,9%) và Pwani (91.815 ha; 13,2%).

90% diện tích được trồng cây điều ở ba vùng Mtwara, Lindi và Pwani.

90% diện tích được trồng cây điều ở ba vùng Mtwara, Lindi và Pwani.

Danh sách các khu vực trồng điều lớn hàng đầu ở Tanzania:

  • Lindi
  • Ruvuma
  • Mtwara
  • Pwani

Mùa thu hoạch hạt điều Tanzania:

  • Đầu mùa: tháng 10
  • Cuối mùa: tháng Giêng, tháng Hai

@Thông tin thêm về Hạt điều Việt Nam!

@ Sản phẩm được đề cập trong bài viết: Các Sản Phẩm Hạt Điều Nhân

Hạt Điều Nhân Trắng W240 Nguyên Hạt Chất Lượng Cao

Hạt Điều Nhân Trắng W320 Nguyên Hạt Chất Lượng Cao

Hạt Điều Nhân Trắng W450 Tiêu Chuẩn

Bài Viết Liên Quan