Một nhóm các nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp từ châu Âu và châu Mỹ, Assess Farms International, đã tiết lộ kế hoạch thành lập một nhà máy chế biến hạt điều và các loại nông sản địa phương với quy mô lớn ở bang Ekiti, Nigeria.

Các Cty Âu Có Kế Hoạch Sản Xuất Hạt Điều ở Ekiti, Nigeria

Các Cty Âu Có Kế Hoạch Sản Xuất Hạt Điều ở Ekiti, Nigeria

Olubunmi Ajibade, cố vấn truyền thông của Alawe of Ilawe Ekiti, Oba Adebanji Alabi, cho biết nhà máy được thành lập sẽ đóng góp 1 phần rất lớn lượng thu thuế cho Ilawe Ekiti ở khu vực phía tây nam của bang. Dự kiến nhà máy này sẽ được sử dụng để chế biến ca cao, điều và kolanut, cùng các sản phẩm nông nghiệp khác. Ajibade, trong một tuyên bố trên Ado Ekiti, có tiêu đề “Các nhà đầu tư châu Âu thành lập ngành công nghiệp chế biến hạt điều và ca cao ở Ilawe”, cho biết nhóm quản lý của công ty đã tiết lộ thông tin trong chuyến thăm đến Alawe.

Ông nói, “Các nhà đầu tư cũng sẽ thiết lập các đồn điền ca cao và điều lớn trong thị trấn để cung cấp cho nhà máy chế biến. Kết quả của một cuộc thử nghiệm đất trong phòng thí nghiệm của một khu vực rộng lớn sẽ là nơi tổ chức ngành công nghiệp và các đồn điền đã cho kết quả khả quan. ”

Hạt Điều Thô Nigeria đang được vận chuyển vào kho của nhà máy Cty Farmforte Argo

Hạt Điều Thô Nigeria đang được vận chuyển vào kho của nhà máy chuyên chế biến hạt điều