Theo một báo cáo nghiên cứu gần đây của Diễn đàn các tác nhân nông nghiệp phi nhà nước (Ansaf), Tanzania đã mất 16 tỷ Shilling vì chỉ  xuất khẩu Hạt điều thô (RCN) thay vì hạt điều nhân đã qua chế biến trong niên vụ 2020/21.

Tanzania Có Thể Thu Được 51.680 Tấn Nhân Điều.

Nghiên cứu được thực hiện từ năm 2019 đến năm 2021 cho thấy trong niên vụ 2020/21, Tanzania đã xuất khẩu 206.719 tấn hat điều thô RCN, nếu được chế biến thì quốc gia này có thể thu được 51.680 tấn hạt điều nhân. Hơn nữa, báo cáo cho thấy một khi một kg RCN được chế biến, nó tạo ra 0,25 kg nhân, do đó chế biến 206,719 tấn sẽ tạo ra 51,680 tấn nhân.

=> Xem thêm: 5 Vùng Trồng Điều Ở Tanzania Lên Kế Hoạch Tăng Sản Lượng

Mất Hơn 63.058 Việc Làm Ở Tanzania.

Theo báo cáo nếu Tanzania có thể tăng cường hoạt động chế biến nhân điều thay vì chỉ xuất khẩu thô thì quốc gia này có tiềm năng tạo ra thêm được 63.058 việc làm có thể được tạo ra trong quá trình xử lý, có thể giải quyết đáng kể thách thức thất nghiệp không chỉ trong nước.

=> Xem thêm: Chính Phủ Tanzania Thúc Đẩy Sản Lượng Hạt Điều ở Vùng Mlele

Grading cashew nut kernel at local cashew factory tanzania