Tại các vùng nông thôn Đông Nam Á, việc nuôi ruồi lính đen đang được khuyến khích mạnh mẽ để ổn định khả năng tự cung tự cấp lương thực cũng như nguồn cung cấp đạm động vật cho các trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm trong vùng. Việc duy trì đàn ruồi lính đen để chúng sản xuất ra trứng để có nguồn ấu trùng RLĐ dồi dào mà có thể dự đoán được số lượng từ trước là một công việc khó khăn. Vì vây một số nghiên cứu mới nhất từ các nhà khoa học Nhật bản đã cho thấy rằng 4 Mùa trong năm không làm ảnh hưởng tới sản lượng trứng mà chỉ có nhiệt độ của từng mùa là ảnh hưởng tới sản lượng trứng.

Mới đây một nghiên cứu mới nhất từ các nhà khoa học Nhật bản cho thấy rõ việc “sản lượng trứng của ruồi lính đen là có sự biến động tùy theo từng mùa cụ thể trong năm tại một số địa phương” là có cơ sở.

Nhiệt độ ảnh hưởng tới khả năng giao phối của ruồi lính đen.

Nhiệt độ là tác nhân gây ảnh hưởng lớn nhất đến sản lượng trứng của đàn ruồi lính đen trưởng thành. Theo nghiên cứu cho thấy, ruồi lính đen trưởng thành có thể giao phối ở nền nhiệt từ 24 – 40 độ C, tốt nhất là ở 28 – 37 độ C. Vì vậy tại Việt Nam một số tỉnh thành phía bắc có nên nhiệt độ giao động lớn sẽ ảnh hưởng lớn đến sản lượng trứng của trại ruồi lính đen tại các khu vực này. Khi nhiệt độ giao động quá lớn RLĐ trưởng thành có xu hướng không sinh sản nhiều từ đó dẫn tới hiện tượng sản lượng trứng của đàn ruồi sẽ tụt giảm.

Tại các vùng nông thôn của Lào, việc phát triển nuôi cá được khuyến khích mạnh mẽ để ổn định khả năng tự cung tự cấp lương thực cũng như nguồn cung cấp đạm động vật. Tuy nhiên, chi phí thức ăn chiếm một phần lớn trong tổng chi phí trong hoạt động nuôi cá và cần được giảm bớt.

Bài Viết Liên Quan