Vỏ Hạt Điều Thô (Chưa Ép Dầu)

Vỏ hạt điều chưa ép dầu là nguyên liệu sơ cấp đầu vào để sản xuất ra các sản phẩm dầu vỏ điều. Ngoài ra có thể được sử dụng trực tiếp làm nhiên liệu đốt công nghiệp với nhiệt lượng cao.

Summary of raw cashew shell (only shell without nuts kernel):

  • Độ Ẩm: 12% max (as customer’s request)
  • Tạp Chất: 2%max (as customer’s request)
  • Nhiệt Lượng: Min 4300 Kcal (as customer’s request)
  • Origin: Binh Phuoc, Viet Nam
  • Thông tin thêm: Lớp vỏ cứng bên ngoài của hạt điều. Có thể dùng làm nguyên liệu cho máy ép dầu (CNSL). Có thể dùng làm vật liệu đốt để giữ nhiệt cho lò.

Read more