Phân Bón Hữu Cơ Từ Phân Âu Trùng Ruồi Lính Đen

Phân bón làm từ phân ấu trùng ruồi lính đen là loại phân cao cấp với hàm lượng dinh dưỡng cực kỳ cao, rất tốt cho cây trồng. Giá trị N-P-K là một cách phổ biến để hiển thị mức độ dinh dưỡng của các loại phân bón khác nhau. Giá trị N-P-K của một loại phân bón mô tả mức độ tập trung của các chất dinh dưỡng có trong phân bón gồm: nitơ (N), phốt pho (P), kali (K).

Read more