Showing all 33 results

Bao Tử Cá Tra Đông Lạnh

Cá Tra Đông Lạnh Cắt Khúc Theo Yêu Cầu

Cá Tra Đông Lạnh Nguyên Con

Cá Tra Đông Lạnh Nguyên Con Bỏ Đầu Bỏ Đuôi Bỏ Nội Tạng

Cá Tra Đông Lạnh Nguyên Con Xẻ Bướm Còn Đầu

Cá Tra Phi Lê Cắt Khúc Vuông Đông Lạnh

Cá Tra Phi Lê Đông Block

Cá Tra Phi Lê Thịt Đỏ Đông Lạnh

Cá Tra Phi Lê Thịt Hồng Đông Lạnh

Cá Tra Phi Lê Thịt Trắng Đông Lạnh

Cá Tra Phi Lê Thịt Vàng Đông Lạnh

Chitosan Từ Vỏ Tôm Dạng Bột

Da Cá Tra Đông Lạnh

Phế Phẩm Cá Tra, Ruột Cá Tra Phế Phụ Phẩm Từ Cá

Phế Phẩm Tôm, Đầu Tôm, Vỏ Tôm, Đuôi Tôm

Tôm Sú Đông Lạnh Bốc Vỏ Bỏ Đuôi

Tôm Sú Đông Lạnh Bóc Vỏ Còn Đuôi

Tôm Sú Đông Lạnh Bóc Vỏ Còn Đuôi Xếp Duỗi Thẳng

Tôm Sú Đông Lạnh Nguyên Con

Tôm Sú Hấp Bóc Vỏ Bỏ Đuôi Đông Lạnh

Tôm Sú Hấp Bóc Vỏ Còn Đuôi Đông Lạnh

Tôm Thẻ Bốc Vỏ Bỏ Đuôi Trụng Nước Sôi Đông Lạnh

Tôm Thẻ Đông Lạnh Bốc Vỏ Bỏ Đuôi

Tôm Thẻ Đông Lạnh Bóc Vỏ Còn Đuôi

Tôm Thẻ Đông Lạnh Bóc Vỏ Còn Đuôi Xếp Duỗi Thẳng

Tôm Thẻ Đông Lạnh Nguyên Con

Tôm Thẻ Hấp Bóc Vỏ Còn Đuôi Đông Lạnh

Tôm Thẻ Hấp Còn Đầu Lột Vỏ Còn Đuôi Xếp Duỗi Thẳng Đông Lạnh

Tôm Thẻ Hấp Đông Lạnh Bóc Vỏ Còn Đuôi Xẻ Bướm

Tôm Thẻ Hấp Lột Vỏ Đông Lạnh Bỏ Đầu Còn Đuôi

Tôm Thẻ Hấp Lột Vỏ Giữa Còn Đầu Còn Đuôi Đông Lạnh

Tôm Thẻ Luộc Đông Lạnh Bóc Vỏ Còn Đuôi Xẻ Bướm

Vây Vi Cá Tra Đông Lạnh