Trứng Ruồi Lính Đen Sâu Canxi – Khối Lượng: 25g

Trứng ruồi lính đen thường được mọi người mua để làm giống nuôi thành ấu trùng ruồi lính đen. Âu trùng ruồi lính đen được sử dụng làm thức ăn cho chăn nuôi lợn, gia cầm, thủy sản và xử lý chất thải trong nông nghiệp. Ngoài ra nguồn phụ phẩm sau khi xử lý bởi ấu trùng ruồi lính đen được có thể dùng trực tiếp cho đất trồng giúp cải tạo đất, tăng năng suất cây trồng. Trứng ruồi lính đen rất nhỏ, khi được đẻ ra trứng ấp 4 ngày nở thành ấu trùng. Sau 2 tuần cho ấu trùng ăn là bạn có thể thu hoạch.

Tóm tắt về sản phẩm trứng ruồi lính đen 25g:

  • 25 gram: ~ 925,000 quả trứng. (0,027mg/ 1 quả)
  • 25 gram trứng tạo ra khoảng 900,000 – 925,000 ấu trùng.
  • Trứng khỏe mạnh, được đẻ từ ruồi nuôi lấy trứng
  • Sử dụng để ấp làm giống gầy đàn cho tại ruồi

Read more