Tôm Thẻ Đông Lạnh Bóc Vỏ Còn Đuôi Xếp Duỗi Thẳng

Thông tin tóm tắt sản phẩm Tôm Thẻ Bóc Vỏ Còn Đuôi Đông Lạnh Được Xếp Duỗi Thẳng xuất khẩu hoặc tiêu thụ trong nước.

  • Tên Sản phẩm: Tôm thẻ bóc vỏ còn đuôi xếp duỗi thẳng đông lạnh
  • Thành Phần: Tôm thẻ 100%
  • Tình Trạng: đông lạnh, bóc vỏ, còn vỏ đuôi, xếp duỗi thẳng
  • Bảo Quản: Nhiệt độ dưới -18 độ C
  • Xuất xứ: Cần Thơ, Việt Nam
  • Chứng Chỉ: HACCP, ISO 2200

Read more