Phế Phẩm Cá Tra, Ruột Cá Tra Phế Phụ Phẩm Từ Cá

Thông tin tóm tắt sản phẩm phế phẩm cá tra phụ phẩm thủy sản là phần còn lại sau khi chế biến cá, được dùng để làm thức ăn chăn nuôi, làm bột cá, ủ làm thức ăn cho ấu trùng ruồi lính đen, ủ làm phân bón…

  • Tên Sản phẩm: ruột cá, đầu, bộ xương, nội tạng, mang, phần thịt màu sẫm, mỡ bụng, vụn thịt cá…….
  • Thành Phần: 100% từ nhiều loại cá.
  • Sản Lượng: 10 – 25 tấn / ngày.

Read more