Kén Ruồi Lính Đen – Kén Yến Nhộng Của Ruồi Lính Đen! Khối Lượng: 5kg

Kén yến ruồi lính đen là giai đoạn đoạn phát triển thành kén gần trưởng thành của ruồi lính đen.

  • Sau 5-10 ngày kén yến sẽ nở thành ruồi lính đen.
  • 3-5 ngày sau ruồi sẽ đẻ trứng.
  • Trứng sẽ nở thành ấu trùng.
  • Ấu trùng ruồi sẽ dùng cho vật nuôi ăn ( gà,vịt,chim,cá,lươn,ếch…)

Các bạn có thể dùng làm mồi nhử chim yến cực kỳ hiệu quả. Mỗi con ruồi lính đen trưởng thành có thể sinh sản từ 500-800 trứng.

Read more