Hạt Điều Thô Bình Phước Việt Nam

Hạt điều thô Bình Phước Việt Nam là hạt điều thô có chất lượng cao, tỷ lệ thu hồi tốt, ít nám, ít sâu… nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Hạt điều nhân được chẻ từ hạt điều Bình Phước cho vị thơm ngon hơn các loại hạt điều ở khu vực khác.

  • LBS: 52
  • Số Hạt: 200 – 220
  • Tỷ Lệ Thu Hồi: 29 – 30%
  • Độ Ẩm: 10 – 12 %
  • Mùa Vụ: Mùa vụ mới nhất
  • Giá bán: Liên hệ với Chúng tôi nhận báo giá.

Read more