Ấu Trùng Ruồi Lính Đen 4 Ngày Tuổi (Dùng Làm Con Giống)

Ấu trùng ruồi lính đen 4 ngày tuổi là loại ấu trùng ruồi lính đen mới nở từ trứng ruồi lính đen. Ấu trùng này là ấu trùng còn non, chúng rất nhỏ và không được dùng làm thức ăn cho vật nuôi. Người ta thường mua ấu trùng ruồi lính đen 4 ngày tuổi để làm giống gầy dựng đàn ruồi.

Tóm Tắt Đặc Điểm Sản Phẩm Ấu trùng ruồi lính 4 Ngày Tuổi:

  • Loại: Ruồi Lính Đen
  • Giai Đoạn: Ấu Trùng (tên khác: Sâu Canxi)
  • Tình Trạng: Còn Sống, 4 Ngày Tuổi
  • Size Sản Phẩm: Nhỏ, size SS.
  • Sử Dụng Để: làm con giống
  • Xuất Xứ: Tây Ninh & Bình Phước – Vietnam

Read more